Senaste recensionerna

Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje
Rated 5 out of 5

Wow! En helt fantastisk bok som verkligen tar ett helhetsgrepp på det här med hälsa och att må bra. Bodil guidar dig genom texten och tänkvärda övningar till att må bättre och uppnå en bättre livskvalitet. En bok att läsa om och om igen.

Katarina Nyman
Rated 5 out of 5

En helt fantastisk bok! Den har fått mig att tänka i helt nya banor. Jag kan verkligen rekommendera den!

Märtha
Rated 5 out of 5

Äntligen en bok som på riktigt tar ett helhetsgrepp kring hälsa och livsstil! Bodil Leijonklo är oerhört kunnig och guidar läsaren skickligt utifrån ett holistiskt perspektiv på hälsa; kost, sömn, rörelse, stress, återhämtning, mindfulness och det spännande området funktionsmedicin. Klart den bästa boken jag har läst i ämnet, rekommenderas!

Petra Bertilsson
Rated 5 out of 5

Allt man behöver veta om hälsa samlat på ett ställe. Som en uppslagsbok man kan ta fram och läsa flera gånger och leva efter.

Maria S
Rated 5 out of 5

En riktigt bra bok för alla som vill ta ansvar för sin egen hälsa. En praktisk handbok för ett friskare, rikare och mer glädjefyllt liv.
Ett härligt bidrag till det paradigmskifte som vi förhoppningsvis snart står inför gällande synen på hälsa och sjukdom, där var och en måste ta ett eget ansvar, och inte förlita sig på att sjukvården ska ”laga oss” när vi blir sjuka.
Jag kommer att rekommendera denna bok till alla som kommer till min mottagning!

Anna Gustafsson
Rated 5 out of 5

Det här är en bok jag tror att alla skulle behöva i sitt liv. Inte bara läsa en gång utan ha som en liten vägledare i livet. Många kapitel träffade mig och har gett mig perspektiv och tankeställare kring hur jag lever och hur jag vill leva. Personligen älskade jag övningarna i de kapitel som berörde mig mest vilka jag tror att jag kommer använda mig av lång tid framöver. Jag skulle rekommendera boken till alla. Det ger en förståelse över sig själv och andra i sin närhet. En kompass för bättre hälsa. ❤️

Lovisa L
Rated 5 out of 5

Det här är den absolut bästa självhjälpsbok jag läst! Jag önskar att jag hade haft möjlighet att läsa den här boken under mina tidigare år i vuxenlivet då hade jag nog sluppit mycket av den kamp som jag haft under hela mitt liv. Faktabaserad, inget flum eller konstigheter. Det som berört mig mest är hur författaren med genuin omtanke och värme verkligen hjälper och vägleder mig som läsare att bli den bästa versionen av mig själv. Jag kände mig trygg i författarens stadiga hand under hela läsningen. En bok som borde finnas i alla hem.

Anita Selberg
Rated 5 out of 5

Boken inspirerar till bättre vanor och kloka livsval utan att några pekpinnar ges. Alla borde läsa den! Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa Hälsokoden eftersom den inspirerar till bättre vanor och kloka livsval! Pedagogiskt förklarat hur psyke och kropp hänger ihop och hur man med små medel och förändringar kan förbättra sin hälsa. Intressant om hur inflammationer och sjukdomar hänger ihop och hur vi kan förebygga dessa.
Inga pekpinnar ges utan snarare inspirerande råd och tips hur vi kan utvecklas som individer och bli vårat ”bästa jag”. Tycker att alla borde läsa den!

Jennie Dahlén
Rated 5 out of 5

Denna bok skriven av psykologen Bodil Leijonklo handlar om samspelet mellan faktorer så som sömn, kost, relationer och andra aspekter för att vi ska må bra. Den utforskar bland annat hur vi hittar meningsfullhet i våra liv och hur vi kan förhålla oss till stress. Den grundar sig på aktuell forskning och ger konkreta verktyg att skapa livsstilsförändringar. En bok för alla som vill hitta balansen i livet och hälsan!

Florencia Donoso Knaudt
Rated 5 out of 5

Att förstå oss själva, vår kropp, våra känslor och behov av trygghet och stabila nära relationer är inte alltid enkelt. Vägen till hållbar hälsa och välmående kan dessutom vara än svårare att få till i praktiken. Den här boken ger många svar: en samlad och konkret guide av ny kunskap och hur vi nu kan använda den hemma, själva! Hur ex långvarig stress och olika slags ohälsa påverkar nära relationer och familjeliv negativt, ser jag till vardags i arbetet som familjerådgivare och kommer att varmt rekommendera boken i min arbetsvardag – förutom att ha nytta av den för egen del. Vill särskilt framhålla bokens lättillgängliga text och stil, och pedagogiska fokus på förändring i praktiken.

Sara Grönlund
Rated 5 out of 5

En mycket inspirerande bok med intressanta forskningsbaserade fakta. Alla som vill lära sig mer om hur kroppen, känslor och tankar fungerar och samspelar med varandra borde läsa den. Helhetssynen som Bodil har som både psykolog och funktionsmedicinsk terapeut tilltalar mig mycket. Alla vet att t.ex sömn, kost, rörelse och återhämtning är viktigt för oss. I boken får man förklarat varför och hur man kan förändra sin livsstil och mående till det bättre. Massor av konkreta tips, övningar och bra verktyg ges för att kunna förstå och hjälpa oss själva att må bra och känna glädje. En bok som jag varmt rekommenderar och som jag kommer fortsätta använda mig av framöver.

Anna -Karin Reinhammar
Rated 5 out of 5

Människans psykiska och fysiska hälsa är komplex. Hälsa kan ses som resultatet av en mängd inre och yttre faktorer, en del kan vi påverka, andra får vi lära oss att leva med. Det går inte att förstå hälsobegreppet utan att ha en bild av hur t.ex. biologiska, psykologiska, sociala och samhälleliga faktorer påverkar varandra. På så sätt handlar hälsa om att må bra som hel människa. På ett sätt är detta självklart men denna multidimensionella syn på hälsa har länge varit svårbeforskad och därmed blivit vetenskapligt förbisedd. Inte sälla upplever man som läsare motstridiga rön om hur man bäst ska leva sitt liv för att må bra. Hälsokoden förklarar på ett tydligt och nydanande sätt hälsans komplexitet men utan att alls göra avkall på den vetenskapliga förankringen.
Vägen till att må bättre blir till syvende och sist individuell vilket är en utmaning för att ge generella råd kring hur enskilda människor kan må bättre i sina liv. Men Hälsokoden lyckas väldigt bra med detta.
Boken är rik på konkreta råd och övningar som ger läsaren vägledning i att bättre förstå och förbättra sin egen hälsa men också hur ohälsa långsiktigt kan förbyggas. Exemplen är välunderbyggda och handfasta vilken gör att de inte känns generella utan riktade till just mig som läsare. Detta är ingen enkel sak i en självhjälpsbok men Hälsokoden lyckas.
Författarens långvariga erfarenhet av att möta människor i behov av komplex psykologisk behandling lyser här tydligt igenom. Bokens många exempel och övningar andas verkligen stor förståelse för den enskilde individens behov, såväl av en egen förståelse för den ”min väg” till ohälsa och ”mitt sätt” att hantera ohälsan och hitta en väg till välmående. Men boken lyckas även göra detta utan att det på något sätt känns godtyckligt, det finns hela tiden en stabil förankring i den senaste vetenskapen och dess mest framgångsrika tillämpning.
Boken genomsyras således av ett djupt respektfullt förhållningssätt såväl till den enskilde människans behov som till den komplexitet i förståelse och lösningar som hälsobegreppet kräver. Just detta är Hälsokodens största förtjänst, att på ett respektfullt och självklart sätt balansera det vetenskapliga med de praktiska tillämpningarna.
Vägen till att må bra är inte enkel. För den enskilde människan handlar hälsa om att hitta en förståelse för sig själv i en komplex värld av krav och förväntningar. Det handlar om att hitta den egna vägen till lösningar i en till synes överväldigande och motstridig flora av kunskap och lösningar. Hälsokoden är en därmed en nydanande och utomordentlig vägvisare på den vägen – den hållbara vägen till psykisk och fysisk hälsa.

Patrik Arvidsson
Rated 5 out of 5

Recension: Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje. Bodil Leijonklo
I inledningen får vi en bakgrund och förklaring till bokens uppkomst samt bokens fyra perspektiv den bygger på. (KBT, ACT, compassion och positiv psykologi.)
Helheten blir viktig då vill skapa en bättre hälsa o välmående där funktionsmedicin är en grundbult och speglar bokens innehåll. Författarens vision är att göra det som är en grundbult inom funktionsmedicin – en hälsosam livsstil- tillgänglig för fler.
Just helheten är det som fångar min uppmärksamhet och intresse för boken. Redan på sidan 13 så beskrivs ett nytt sätt att se på hälsa och sjukdom. Funktionsmedicin som verkar kunna leda till ett paradigmskifte enligt forskningen. Ämnet är ännu inte är så känt i Sverige men stort internationellt och där man kommit en bra bit på väg att göra förändring.
Kan redan här känna att funktionsmedicin är just vad jag sökt efter alla de år då jag jobbat med hälsa och livsstilsförändring och blir glad då jag börjar förstå vad det innebär. En text hämtad från sidan 30 säger just vad jag menar. ” Vi behöver börja tänka helhet istället för delar, precis som betydelsen av ordet hälsa, som härstammar från ordet hel. Att ha ett helhetsperspektiv på hälsa, och förstå hur olika delar samverkar tillsammans är nödvändigt för att uppnå genuina förändringar och öka friskfaktorerna”.
Boken fortsätter sedan med att ta upp och förklara forskning inom de olika delarna.Och sedan de olika delarnas funktion. Exempelvis kring hjärnan, psykologi och vidare med fokus på olika livsstilsförändringar vi kan göra för att komma till rätta med ohälsa. Här ingår stress, kost, tarmbakteriernas betydelse, sömn, känslor, relationen tills sig själv och till naturen. Till varje del hör också tips och idéer på vad man själv kan göra.
Jag blev lite extra intresserad av delarna som handlar om sömnen och vår relation till mat. Denna relation kommer jag att läsa mer om och söka mer information o forskning.
Det var framför allt delen som handlar om sömnen och nattfastan som intresserade mig eftersom boken tar upp att fastan borde vara 16 timmar och jag brukar prat om högst 9–11 timmar. Mycket intressant och spännande att få veta mer.
Även ämnet Positiv Psykologi var lite extra spännande och som en slutkläm på en mycket bra, epokgörande och intressant bok vill jag citera ett stycke från detta ämne.
” Det verkar som att ju mer ett land utvecklas ekonomiskt desto mer tappar man kontakt med de värden som leder till genuin glädje och lycka”
Boken avslutas med 100 nycklar till energi och livsglädje, en lista på olika hälsobeteende som gått igenom i boken som man kan fundera och relatera till sitt eget liv.
Med vänliga hälsningar
Greger Bringsaas
Utbildad Sjuksköterska MHFA Instruktör Durewall instruktör
Utbildare inom vård o omsorg
Gyminstruktör
Massör

Greger Bringsaas
Rated 5 out of 5

Att ämnet är komplext visste jag. Boken förklarar alla delar på ett begripligt sätt med stöd av forskning och författarens erfarenheter. Jag uppskattar särskilt att det inte finns några glättiga klyschor!
Den ber mig ställa de rätta men besvärliga frågorna och kommer dessutom med meningsfulla råd. Bokens innehåll fungerar också perfekt att samtala kring, även hemma vid köksbordet om det som är så viktigt – alltså vår hälsa!

Susanne Lidman
Rated 5 out of 5

Jag har läst den här boken med glädje, nyfikenhet och intresse. För mig var inte det här en bok som man läste från pärm till pärm direkt. Den var lättläst men boken stämde samtidigt till eftertanke. Detta innebär att man läser en bit, får funderingar om sig själv, behöver tänka efter och smälta lite, kanske läsa om ett stycke för att sedan fortsätta. Jag jobbar själv med barn och ungdomspsykiatri vilket också inbegriper livsstilsfrågor inom landsting/region. Jag har också ett eget intresse av frågorna. Jag tänker att det här är en bok som tillfredsställer många läsare i olika kunskapsnivåer. Man kan ta till sig något om man är helt ny inför frågorna men det finns också ett djup i texterna som bör tillfredsställa även den som kan en hel del. Grunden i hela boken är ju att beskriva sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa och hur hälsan påverkas av basala saker som sömn, kost, motion samt balans i aktivitet/vila. Den handlar också om saker som hur mage och tarm påverkar vårt mående och vårt tänkande. Det är helt enkelt en bredare bok om hur vi människor är en helhet som inte går att dela upp. Ett paradigmskifte man talar om handlar om att skräddarsy en behandling helt anpassad efter den enskilda individen. Boken är inriktad på aktiv läsning och Min gissning är att det är svårt att läsa den här boken utan att börja tänka på sig själv och sitt eget liv. Därifrån kan det ju också bli så att man tänker på medmänniskorna. När man läser slås man av hur boken blandar väl underbyggd teori med möjlighet till eget reflekterande och experimenterande. Jag har tidigare läst böcker i ämnet som givit intryck på mina livsval och utifrån det kan jag verkligen rekommendera den här boken som intressant och lättläst och jag tror personligen att jag tagit ytterligare ett steg, förstått ytterligare en nivå som hjälper mig mot fortsatt och förfinad hälsa och välmående.

Bosse Grindborg
Rated 5 out of 5

Författaren sammanfattar på ett lättförståligt sätt, vägen till en god fysisk och psykisk hälsa, där man ser kropp och psyke som en helhet. Man behandlar inte bara ett symtom, utan ställer sej frågan varför. Detta ligger i tiden och det forskas en hel del inom detta område. Boken känns väldigt aktuell. Och jag rekomenderar den varmt.

Maria Lundström
Rated 5 out of 5

En bok med ett helhetsperspektiv på hälsa och med konkreta verktyg för att uppnå livsstilsförändringar. En välskriven bok med praktiska övningar som bygger på livsstilsförändringar och psykologiska förhållningssätt, som är väl förankrade i forskning. Författaren tar upp viktiga teman som relationer, kost, sömn, stress och att finna sin egen livskompass i livet.

Sara Ågren Leg. Psykoterapeut
Rated 5 out of 5

Föredömligt enkelt och mycket pedagogiskt skrivet om komplexa företeelser och samband rörande människans hälsa och välmående

Solveig Westerlund
Rated 4 out of 5

En lättillgänglig och välskriven bok om den senaste forskningen och sambanden mellan psykisk och fysisk hälsa. Att förena de komplexa sambanden förståligt och med konkreta exempel vittnar om författarens breda och djupa kunskap och erfarenhet. Läsaren erbjuds även vägledning och konkreta förslag för att finna meningsfullhet och hälsosam riktning i livet. Kapitlen om sömn och återhämtning beskriver så väl människans grundläggande behov för hållbar hälsa och liv och borde läsas av alla. Hoppas denna bok kommer ingå som självklar litteratur på våra universitet och högskolor.

Mari Forslund
Rated 4 out of 5

”Hälsokoden” är en bok för den som är intresserad av livsstilsfrågor och som vill hitta en bättre balans i livet. Genom olika frågeställningar, övningar och konkreta tips får läsaren på ett lättfattligt sätt möjlighet att utforska och medvetandegöra sin egen livsstil.
Boken ger även en djupare beskrivning av förhållandet mellan kropp och psyke genom att introducera läsaren för den nya medicinska inriktningen; funktionsmedicin. Läsaren får en inblick i det fascinerande och komplexa samspelet i vårt biologiska system. Fokus ligger på livsstil och förståelse för bakomliggande faktorer för hälsa och ohälsa; bl.a. hur hjärnans fungerande hänger samman med mag-tarmhälsa, inflammation, kost och motion.
Synsättet är holistiskt; vi människor är en helhet och ingenting kan beskrivas avskilt från sitt sammanhang.
Boken passar den läsare som personligen intresserar sig för ämnet likväl för den som i sin profession arbetar med människor och vill hitta vägar och verktyg till goda möten och coachning. Boken passar även den som vill vidmakthålla redan tidigare kunskaper och insikter och hitta ny motivation. Den generösa referenslistan ger också läsaren möjlighet till att ytterligare fördjupa sig i de ämnen boken tar upp.
Som tidigare verksam kurator inom hälso- och sjukvården hoppas jag att synsättet som funktionsmedicinen speglar i framtiden kan bidra till att fragmentiseringen i vården kan minska till förmån för teambaserad vård grundad på en holistisk syn på människan och utan vattentäta skott mellan yrkesgrupper och specialistområden.
Förhoppningsvis kan boken ”Hälsokoden” stimulera läsaren till aktiva positiva livsstilsval och i förlängningen bidra till att vården inte bara behandlar symtom utan ser till hela människan för hållbarhet och långsiktighet.

Christina Åsengård, socionom
Rated 5 out of 5

En bok om att lära sig leva. När jag läste den så insåg jag att jag låtit min osäkerhet styra många av mina val i livet och att det fått mig att hamna där jag inte vill vara. Nu har jag en ny kompassriktning som känns så mycket bättre. Jag har också fått många aha-upplevelser om hur kroppen och själen hänger ihop och hur man kan påverka sitt mående. Massor med bra praktiska övningar. Författaren känns seriös och kunnig i den senaste forskningen. Unikt med en person som har en sån helhetssyn. Jag kommer definitivt att tipsa många om den här!

Peter Jansson

Lämna din recension här