Författarfoto Petri Partanen.

Petri Partanen är psykologen och forskaren som är specialiserad i pedagogisk psykologi. Petri har arbetat sen mitten av 90-talet som psykolog i förskola och skola, chef och som sakkunnig kring barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. Petri är en uppskattad handledare, föreläsare och utbildare runt om i Sverige. Som författare har Petri skrivit ett stort antal både populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar samt kapitel i fackböcker. Petri brinner för att korsa forskningen med den pedagogiska praktiska erfarenhet i vardagen i syfte att bidra till en förskola och skola på vetenskaplig grund.

Han har skrivit ett antal böcker: I förlagets utgivning ingår nu hans två senaste böcker: ”Att utveckla elevhälsa” (2012) samt ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan” (2019).

Petri har tidigare också skrivit boken ”Från Vygotskij till lärande samtal”, 2007 på Bonnier Utbildning/ Sanoma Utbildning.

Utgivning

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är köp-boken-knapp.png