Förlaget Kompass för Hälsa, Lärande och Utveckling ger precis som namnet förtäljer ut böcker med inriktning på hälsa, lärande och utveckling för både privatpersoner och organisationer. Vi är ett nystartat förlag med säte i Jämtland. Vi brinner för att öka kunskaperna om hur man kan främja hälsa såväl i privatlivet som i arbetslivet.