Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje

249,00 kr inkl. moms

Boken ”Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje” ger dig både forskningsbaserade kunskaper för att förstå sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa, och konkreta verktyg för att kunna påverka din hälsa i positiv riktning.


Kategori:
Etikett:

Beskrivning

”Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje” ger dig både forskningsbaserade kunskaper för att förstå sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa, och konkreta verktyg för att kunna påverka din hälsa i positiv riktning.

I boken presenteras den allra senaste kunskapen om sambanden mellan psykologi, medicin och hälsa. Du får ta del av banbrytande ny forskning om hur stress, inflammationer och mag-tarmhälsa kan påverka vår hälsa och hur våra livsstilsval i sin tur kan påverka dessa. Du får kunskap om hur du kan öka din energi och livsglädje med hjälp av din dygnsrytm, sömn, kost och rörelse. I boken beskrivs även hur du kan öka ditt välmående genom att utveckla en god relation till dig själv och andra och genom att söka dig till upplevelser som ger dig en ökad grad av mening. Boken innehåller en stor mängd konkreta övningar och verktyg som hjälper dig att hitta din riktning i livet och att göra hållbara förändringar.

Vi lever allt längre men har fler år med olika krämpor och sjukdomar. Allt fler, även unga drabbas av stressrelaterad och psykisk ohälsa. Den ohälsa som ökar i västvärlden är den långvariga ohälsan såsom stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, långvarig trötthet, olika ångest- och depressionstillstånd, magproblem, hjärt-kärlsjukdomar och olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi har makt att kunna påverka dessa tillstånd genom att stärka upp olika friskfaktorer. I boken får du en grundlig genomgång av hur livsstilen kan påverka den psykiska och fysiska hälsan.

Många gånger har vi redan kunskapen om hur viktig vår livsstil är för vårt mående. Men vi saknar kunskap om hur vi på bästa sätt ska göra hållbara livsstilsförändringar som både får oss att njuta av vårt liv här och nu och samtidigt måna om vår framtida hälsa. Därför är det minst lika viktigt att öka den psykologiska kunskapen för hur vi bäst gör hållbara beteendeförändringar. Ibland har vi en komplicerad relation till exempelvis mat och alkohol som får oss att fatta kortsiktiga beslut eftersom det har blivit ett sätt att hantera stress eller andra känslor.

Vi behöver en god relation till våra känslor så att inte svåra känslor ligger emellan oss och det som vi mår bra av och det som är viktigt i våra liv. Vi behöver göra positiva livsval där vi drivs av nyfikenhet och utveckling istället för av rädsla och gamla vanor. Allt med syfte att vi ska uppleva större mening och mera glädje i våra liv. I boken framhålls hur viktigt det är för vår hälsa och vår glädje i livet att vi upplever goda relationer och känner att vårt liv har mening. Vi behöver näring i många olika former för att utvecklas och må bra. Vi behöver närande relationer, vi behöver en näringsrik kost och vi behöver återhämtning och sömn.

Boken är skriven av Bodil Leijonklo. Hon är psykologen och psykoterapeuten som vidareutbildade sig inom livsstilsmedicin för att få ett helhetsperspektiv på hälsa.

Mer information

Vikt 0.65 kg