Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje

I boken “Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje” får du både forskningsbaserade kunskaper för att förstå sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa, och konkreta verktyg för att kunna påverka din hälsa i positiv riktning.